Copyright, auteursrechten en disclaimer
DuynBorgh bezit het copyright van deze site. Publicatie of gebruik anderszins is alleen toegestaan met toestemming van de rechthebbende.

Aansprakelijkheid
De site van DuynBorgh bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden. Desondanks kan DuynBorgh geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. DuynBorgh aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen of op acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site.

Juridische informatie/Disclaimer
Op deze website stelt DuynBorgh aan de bezoekers van de website bepaalde informatie ter beschikking. DuynBorgh streeft daarbij naar een correcte en betrouwbare weergave van deze informatie, maar acht zich niet gebonden door enige fout of omissie. Aan het bepaalde op deze website kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. DuynBorgh sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, alsmede iedere andere vorm van aansprakelijkheid.

Overname
Overname van informatie van deze site is alleen toegestaan met correcte bronvermelding én met schriftelijke toestemming van DuynBorgh.