‘Gewaardeerde werknemers werken harder’

Werknemers hechten een grote waarde aan de waardering die zij op de werkvloer voor hun activiteiten ontvangen. Dit is zelfs dusdanig van belang dat veel werknemers bereid zijn te wisselen van baan als zij zich hierdoor meer gewaardeerd denken te voelen. Tegelijkertijd werken gemotiveerde werknemers ook nog eens harder. Het loont dus als managers de waardering over personeel uitspreken.

TinyHR, leverancier van een platform dat helpt in kaart te brengen hoe werknemers zich voelen, heeft een flink aantal cijfers verzameld over het onderwerp en zet deze op een rijtje. Recent onderzoek van Glassdoor wijst uit dat voor 81% van de werknemers waardering van hun baas hen motiveert harder te werken. 38% geeft aan harder te werken voor een veeleisende baas. 37% werkt harder uit angst zijn of haar baan te verliezen. Waardering van de baas blijkt bij het overgrote merendeel van de werknemers de meeste productiviteitswinst op te leveren.

Drastische maatregelen
Werknemers zijn bereid zelf drastische maatregelen te nemen indien zij zich niet gewaardeerd voelen op de werkvloer. 55% van de werknemers geeft in een recent onderzoek van Globoforce aan hun huidige baan te willen inwisselen voor een baan waar hun inzet meer wordt gewaardeerd. 47% stelt dat een gebrek aan erkenning of een negatieve bedrijfscultuur bij zijn of haar vorige werkgever reden is geweest voor werktrek.

Eigen onderzoek van TinyHR wijst uit dat 21% van de werknemers zich op dit moment gewaardeerd voelt op de werkvloer. Slechts één op de vier geeft aan volledig erkend te worden voor het werk dat zij leveren. Voor managers is er op dit gebied dus nog het nodige werk aan de winkel.

‘Verdeel waardering eerlijk over werknemers’
Het bedrijf waarschuwt hierbij de waardering voor werknemers wel eerlijk te verdelen. Deze verdeling blijkt namelijk nog wel eens de mist in te gaan. 24% van de respondenten van het Glassdoor-onderzoek geeft aan dat hun werkgever meer waardering toont naar ervaren werknemers. 23% stelt dat zijn manager juist extra waardering toont voor nieuwe werknemers.