CBS: ‘Steeds meer werknemers wisselen van baan.’

De afgelopen jaren kozen steeds meer mensen een ander beroep, zo blijkt uit cijfers van het CBS. In 2017 kozen ruim 650.000 mensen een andere baan, bijna een kwart meer dan in 2014.

In 2017 waren er in totaal 937.000 mensen tussen de 15 en 75 jaar die het jaar ervoor nog een andere baan hadden, becijferde het CBS. Vaak ging het dan om een overstap binnen dezelfde sector, bijvoorbeeld van een pedagogisch beroep naar een baan in de zorg.

Jongeren

Bijna een derde van de banenwisselaars was jonger dan 25 jaar. Deze jongeren hadden met name bijbanen in de horeca, supermarkten, transport en logistiek. Denk aan iemand die eerst vakkenvuller was en later glazenophaler. Overige leeftijdscategorieën wisselden minder vaak van baan: bij 25- tot 45-jarigen wisselden maar 13 procent van baan, bij 45-plussers maar 6 procent.

25-plussers

Bij 25-plussers die van baan wisselen speelt het opleidingsniveau mee. Bij lager opgeleiden is dit veel minder: daar had maar 6 procent in 2017 een andere baan dan het jaar ervoor, bij hoger opgeleiden was dat 11 procent. Dat kan soms ook komen door factoren buiten de werknemer om, zoals bijvoorbeeld een reorganisatie.