Blijft opzegverbod bij ziekte straks bestaan?

Per 1 juli 2015 is het door de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) niet meer mogelijk om de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer te laten ontbinden vanwege bedrijfseconomische redenen. De WWZ schrijft namelijk voor dat u bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen de route via UWV moet bewandelen, waarbij het opzegverbod van toepassing is. De huidige ‘vluchtroute’ via de kantonrechter kunt u dan dus niet meer gebruiken.

Onder de huidige wetgeving geldt een opzegverbod tijdens ziekte. Dit betekent dat u de arbeidsovereenkomst van een werknemer in de eerste twee jaar van zijn ziekte niet mag opzeggen. Soms kunt u de arbeidsovereenkomst wel laten ontbinden door de kantonrechter. Het ontbindingsverzoek mag dan geen verband houden met de ziekte van de werknemer (denk aan ontslag wegens disfunctioneren of bedrijfseconomische redenen).

Ontbinding niet meer mogelijk bij bedrijfseconomische redenen
Onder de WWZ blijft het opzegverbod tijdens ziekte bestaan.Ook kunt u nog steeds naar de kantonrechter stappen als u de arbeidsovereenkomst wilt laten ontbinden en kan de rechter uw verzoek toekennen als dit geen verband houdt met de ziekte. Zo kunt u straks nog steeds de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer laten ontbinden als er sprake is van disfunctioneren. Dit is alleen niet meer mogelijk bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen.
Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen bent u straks namelijk verplicht om naar UWV te gaan en hier is het opzegverbod tijdens ziekte altijd van toepassing. Dit betekent dat u bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen een zieke werknemer niet kunt ontslaan.

Bron: www.rendement.nl