Voordat u uw sollicitatie via de website van DuynBorgh kunt afronden dient u akkoord te gaan met de bemiddelingsvoorwaarden van DuynBorgh.

DuynBorgh zal uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zeer zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken.

Door akkoord te gaan met de bemiddelingsvoorwaarden verklaart u de sollicitatie naar waarheid te hebben ingevuld. U verklaart dat de gegevens in uw cv en motivatie volledig op waarheid berusten.

U geeft toestemming aan DuynBorgh om uw cv exclusief aan te bieden voor de vacature bij de opdrachtgever. Dit betreft de vacature waarop u heeft gesolliciteerd.

U verklaart hierbij geen toestemming te geven of te hebben gegeven aan andere bemiddelingsbureaus om uw cv aan te bieden bij de opdrachtgever, noch rechtstreeks bij de opdrachtgever te solliciteren op deze of een vacature waarbij u redelijkerwijs kan vermoeden dat het om dezelfde vacature gaat. Wanneer u hieraan twijfelt dient u contact op te nemen met DuynBorgh.

Indien toch blijkt dat uw cv via een ander bureau is aangeboden voor de vacature bij de opdrachtgever, met of zonder uw medeweten, verplicht u zich terug te trekken als kandidaat via dit bureau, en dat aan het betreffende bureau te bevestigen.

En wanneer blijkt dat u rechtstreeks bij de opdrachtgever voor deze vacature heeft gesolliciteerd, bent u verplicht zich terug te trekken als kandidaat uit de procedure.

U kunt te allen tijde uw persoonsgegevens en uw cv inzien en wijzigen. Eventuele gemaakte wijzigingen kunnen daar worden doorgevoerd.

Bemiddelingsvoorwaarden november 2015